KEP 04w2

je určen k zapnutí a ke zpožděnému vypnutí ventilátoru v koupelně nebo na WC. Je určen k zapnutí v případě, že byla překročena nastavená doba svícení.

Je vhodný ke spínání ohmické i indukční zátěže (ventilátory, stykače nebo relé) od 2 do 350W. Svou konstrukcí a svými rozměry je určen k montáži do běžné instalační krabice nebo do krabice pod vypínač, v nových i stávajících instalacích.

K zapnutí ventilátoru dojde tehdy, pokud zhasneme po nastavené době (svítí-li se kratší dobu, než je nastaveno, k zapnutí ventilátoru nedojde). Tuto dobu lze nastavit trimrem v pravé dolní části spínače. Maximální doba nastavení 10 minut. Dobu odvětrání lze nastavit trimrem v pravé horní části spínače, v rozsahu od 10 sec do 10 minut.

Zařízení je určeno k instalaci osobou oprávněnou k zásahům do instalace. Montáž a nastavení se provádí na instalaci bez napětí.

Schéma zapojení: